V ČOM VÁM VIEME POMÔCŤ

Náš POND inkubátor Vám pomôže v nasledovných oblastiach

Organizačné a manažérske know-how

Poradenstvo v oblasti stanovenia stratégie, podnikateľského plánu a rozvoja
Poradenstvo pri nastavení štruktúry a procesov v spoločnosti
Séria úvodných manažérskych školení zameraných na základné manažérske zručnosti pri riadení svojho podnikania

Financovanie

Zabezpečenie finančného investora
Zabezpečenie krátkodobého financovania
Zabezpečenie rôznych iných foriem financovania

Ekonomické poradenstvo a servis

Zhodnotenie Vašej firmy z finančného a ekonomického hľadiska
Spracovanie a vedenie účtovníctva
Zabezpečenie pravidelného mesačného reportingu a analýz
Daňové poradenstvo

IT poradenstvo a servis

Kompletná technická a informačná podpora
Zabezpečenie poradenstva pri nákupe IT vybavenia
Profesionálny IT Support

Marketingové poradenstvo

Know-how v oblasti nastavenia kompletnej marketingovej stratégie spoločnosti
Tvorba internetovej stránky
Práca so sociálnymi sieťami a inými nástrojmi komunikácie
Sprostredkovanie iných marketingových služieb (podľa potreby)